Kuru Mor Soğan İhracat İzinleri Hk.

Anasayfa / Duyurular / Kuru Mor Soğan İhracat İzinleri Hk.
Kuru Mor Soğan İhracat İzinleri Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 26/03/2020 09:00:22

SİRKÜLER:2020-198


Sayın Üyemiz,
- T.C. Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazı,
Bilindiği üzere 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete'de "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1)" ile patates ve kuru soğanın ihracatı ön izne bağlanmıştır. Yapılan değerlendirmede tüketiminin iç piyasada sınırlı kuru mor soğan olması, ülke stoklarının ihtiyacı karşılayacak seviyede bulunması, olumlu iklim şartları nedeniyle turfanda üretimin beklenenden daha erken piyasaya arz edilecek olması nedenleri ile sınırlı miktarda mor soğanın ihracatına izin verilmesi uygun görülmüştür.


Bu kapsamda;
1- İlgide kayıtlı Talimat ve eki çerçevesinde, özellikle İhracat Ön İzin Belgesinin yalnızca ihraç edilecek her bir parti için geçerli olduğunun dikkate alınması,


2- Sadece kuru mor soğan için Gümrük Müdürlüğü personeli ve Tarım İl/İlçe/Zirai Karantina Müdürlükten personelinden birisinin nezaretinde çıkış gümrüklerinde fiziki kontrol yapılması,


3- Çıkış gümrükleri bulunan İl/ilçe/Zirai Karantina Müdürlüklerince Gümrük Müdürlüğünden gelecek fiziki kontrol amaçlı personel talebinin karşılanması,

4- Başvuru sahiplerinin de bu konuda bilgilendirilerek müracaatlarının alınması gerekmektedir.


Bakanlığımızca kuru mor soğan ihracatına ilişkin bu uygulama Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerine de bildirilmesi sağlanacaktır. İlçe müdürlüklerinizin de yazımız doğrultusunda talimatlandırılarak iş ve işlemlerin yürütülmesi ve İhracat Ön İzin Belge müracaatlarının değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.