RF’den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

Anasayfa / Duyurular / RF’den DİR Kapsamında Buğday İthalatı
RF’den DİR Kapsamında Buğday İthalatı

Son Güncellenme Tarihi: 17/02/2017 10:00:17

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  :RF’den DİR Kapsamında Buğday İthalatı Hk.

 

SİRKÜLER:2017-075

Sayın Üyemiz,

*T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğün’den alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıda, son günlerde Rus basın yayın organlarında Rusya Bitki Koruma Bilimsel Araştırma Enstitüsü yetkililerinin araştırmasına dayanılarak yapılan haberlerde, bu sezon buğday başta olmak üzere tahıl ürünleri konusunda Rusya Federasyonu (RF)'nda olağanüstü bir durum olduğu, neredeyse tüm hasada Fusarium mantarının bulaştığı ifadelerinin yer aldığı belirtilmektedir.

Mezkur yazıda devamla. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 26'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, herhangi hir gıda veya yemin insan ve hayvan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimali belirmesine rağmen, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, Bakanlık geçici olarak üretimin durdurulması, piyasaya arz. tüketimi engelleme, toplatma ve benzeri ihtiyati tedbirlere başvurabilir. İlgililerin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbirlere uyması zorunludur... " hükmü kapsamında RF'den ithal edilmek istenen veya Rus menşeli olup başka bir ülkeden yüklenecek buğdaya ilişkin olarak RF tarafından gerekli bilimsel çalışmalar ve alınan Önlemlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Bakanlıklarına sunulması ve Bakanlık uzmanlarınca konuya ilişkin incelemelerinin sonuçlandırılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında RF'den ithalatı yapılacak buğdaya ilişkin adı geçen Bakanlık tarafından gündeme getirilen yukarıda bahsi geçen hususlar kapsamında herhangi bir mağduriyetin oluşmamasını teminen, konu ihracatçı firmalara duyurulması istenmektedir..

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

                                                                                                          Melih LEYLİOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter Yrd