Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hk

Anasayfa / Duyurular / Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hk
Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Hk

Son Güncellenme Tarihi: 12/02/2019 11:31:01

SİRKÜLER:2019-64


Sayın Üyemiz,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, kurumlar tarafından Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde 14 adet Ulusal Meslek Standardı ve bu standartları kaynak alarak 13 adet Ulusal Yeterlilik hazırlanmıştır.


15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir" hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "ilgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kumlu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır" hükmü amirdir.


Bu kapsamda, Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe hazırlanan ve aşağıdaki linkte yer alan ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin güncellenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmelerinizin "Görüş Değerlendirme Formu"na işlenerek 11 Mart 2019 tarihine kadar Meclisimize ve mevzuat@tim.org.tr adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Forum Linki: http://www.myk.gov.tr/guncelleme