Brexit Gelişme Hk.

Anasayfa / Duyurular / Brexit Gelişme Hk.
Brexit Gelişme Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 12/02/2019 11:29:18

SİRKÜLER:2019-66


Sayın Üyemiz,
Birleşik Krallık' ın Avrupa Birliği'nden ayrılış şartlarını düzenleyen ve Brexit sonrasında daha yumuşak bir geçiş yapılmasını garanti altına alan Geri Çekilme Anlaşması (Withdrawal Agreement) ile gelecekteki ekonomik, güvenlik ve kurumsal ilişkilerin amaç ve kapsamını düzenleyen Siyasi Beyan (Political Declaration)’ın genel çerçevesi üzerinde 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenen AB ve BK arasındaki müzakereler ertesinde, BK Parlamentosu'nda 15 Ocak 2019 tarihinde yapılan oylama sonucunda söz konusu anlaşma reddedilmiş bulunmaktadır.. BK Parlamentosu'nun söz konusu karan reddetmesinin en önemli nedeni, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasının önlenmesi için düzenlenen "İhtiyat" (Backstop) seçeneğidir. Mevcut durumda, Brexit tarihi olan 29 Mart 2019 sonrası için var olan belirsizlik daha da artmış olup, AB ile BK'nın anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldiği değerlendirilmektedir. Ülkemiz ile BK arasında önümüzdeki dönemde tesis edilmesi planlanan tercihli rejimin kurgulanması amacıyla kurulan Ticaret Çalışma Grubu (TÇG)'nun faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ürünlerine ilişkin mevcut ticaretin devamına matuf görüşmeler yapılabilmiş, BK tarafının AB ile aralarındaki belirsizliklerden kaynaklı çekinceleri sebebiyle AB ile ülkemiz arasındaki Gümrük Birliği ürünleri ele alınamamıştır.


Öte yandan, Ticaret Bakanlığımız ile temas eden bazı firmalarımızdan İngiliz ithalatçıların anlaşmasız ayrılık durumunda ortaya çıkabilecek gümrük vergilerinin ihracatçılar tarafından üstlenilmesi hususunu da sorguladıkları öğrenilmiştir.


Bu bağlamda Brexit sürecinde artarak devam eden belirsizlik dikkate alındığında; gerek mevcut Gümrük Birliği ilişkimiz, gerekse TÇG çalışmalarının BK tarafındaki kaynak yetersizliğinden dolayı arzu edilen hızda ilerlememesi nedeniyle AB ile BK arasında anlaşmasız ayrılık ihtimalinin gerçekleşmesi ve Türkiye ile BK arasında bir tercihli düzenlemenin hayata geçirilememesi ihtimaline binaen, olası durumun ikili ticarete etkisinin asgari düzeyde tutulabilmesi için firmalarımızın hazırlıklı olmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.