Senegal ve Gambiya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Anasayfa / Heyetler / Senegal ve Gambiya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.
Senegal ve Gambiya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 11/02/2020 13:07:26

SİRKÜLER:2020-84


Sayın Üyemiz,
- Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı,
Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Senegal ve Gambiya ülkelerine yönelik olarak gıda sek törel ticaret heyeti düzenlenecektir.


Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteğiyle her iki ülkedeki gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı, Pazar ve tesis ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.


Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşünülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1.900 USD olarak belirlenmiştir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan, heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK’lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.


Heyetin devlet desteği kapsamına alınabilmesi adına, Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup, katılmak isteyen firmaların en geç 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için; aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden, ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen firmaların ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyeceği ifade edilmektedir.

Başvuru linki: https.//forms.gle/M1aQPTRC6PWEBaj6