Gürcistan’a Ticaret Heyeti

Anasayfa / Heyetler / Gürcistan’a Ticaret Heyeti
Gürcistan’a Ticaret Heyeti

Son Güncellenme Tarihi: 02/11/2018 11:32:13

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1772-03886 02/11/2018
Konu: Gürcistan’a Ticaret Heyeti Hk.


SİRKÜLER:2018-385


Sayın Üyemiz,
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından alınan yazı metni aşağıya çıkartılmış tır.


Taslak programı ekte sunulan söz konusu ziyaret çerçevesinde Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Ortaklık (Yatırım) Fonu, Yatırım Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası, Batum ve Tiflis Belediyeleri gibi yerel kurum ve kuruluşlarla görüşmelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.


Sınır komşumuz olması ve tarihi bağlarımızdan gelen yakınlık vesilesiyle Türkiye ile kültürel ve ikili ticari faaliyetlerde sıkı ilişkileri olan Gürcistan, son dönemde yapılan ekonomik reformlar, coğrafi konumu, AB, Çin, Ukrayna, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), EFTA ( Avrupa Serbest Ticaret Birliği ) ve Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmaları sayesinde bölgenin önemli ülkelerinden birisi konumuna gelmiştir. Yapılan ekonomik reformlar ile Dünya Bankası’nın her yıl yayınladığı “Doing Business” raporunda iş yapma kolaylığı sıralamasında 2005 yılında 112. iken, 2018 yılında 9. sıraya yükselmiştir. Türkiye’ nin Azerbaycan ve Hollanda’dan sonra yabancı tekstil, lojistik, enerji ve emlak sektörleri olmak üzere yatırımcılarımız için büyük fırsatlar sunmaktadır.


Bu bağlamda, anılan ziyarete katılmayı arzu eden üyelerinizin 7 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/777/11713 adresli internet bağlantısındaki katılım formu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca İstanbul-Batum, Batum- Tiflis ve Tiflis-İstanbul ekonomik sınıfı uçak biletleri, Batum’da 1 gece, Tiflis’te 2 gece konaklama, şehir içi transferler, tercüme, rehber hizmetleri vb. organizasyonel giderlerin dahil olduğu paket program katılım bedeli (5.750 TL) kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırma ları gerekmektedir.


T.C. vatandaşları Gürcistan’da nüfus cüzdanlarıyla giriş yaparak, 1 yıl süre ile vizesiz olarak kalabildiği ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: Taslak Program