Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Cemal Şengel
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Aslan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Faruk ALTINAL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ethem TANRIVER
Yönetim Kurulu Muhasip Üye

Dönmez OKUT
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah ATALAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah KEVİBEDEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem YAKUT
Yönetim Kurulu Üyesi

Arif SANCAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Senar KENDİSEVER
Yönetim Kurulu Üyesi

Lokman TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi