2014/8 Sayılı Karar'a İlişkin Genelge Değişikliği Hk.

SİRKÜLER:2022-363

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” uyarınca; Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri (KTZ Projeleri) kapsamında, şirketlerin küresel firmalara tedarikçi olmaları amacıyla gerçekleştirecekleri üretimde ihtiyaç duydukları makine, ekipman, yazılım, eğitim, danışmanlık, müşteri ziyaretleri ve sertifikasyon ile test/analiz harcamaları Bakanlığımızca desteklenmektedir.

Ayrıca, söz konusu Karar kapsamında, pazara girişte zorunlu olan ve avantaj sağlayan test/analiz raporlarına ilişkin giderler, Bakanlığımızca desteklenmektedir. Mezkur Karar kapsamında gerçekleştirilen KTZ proje başvuruları çerçevesinde şirketlerden talep edilen belgelere yönelik ibraz sürelerine ilişkin maddelerin yeniden düzenlenmesini, sistem belgelerine ilişkin yenileme giderlerinin destek kapsamına alınmasını ve sonucunda belge/sertifika düzenlenmeksizin tüm test/analiz raporlarının desteklenmesini teminen “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ile “2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi"nde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ile söz konusu Genelgelerin lehe olan hükümlerinin sonuçlandırılmamış başvuralara uygulanacağı hususu 20/06/2022 tarihli ve 75724764 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görülmüş olup; yapılan değişikliklere ilişkin Karşılaştırma Tabloları ilişikte iletilmekte ve ayrıca anılan mevzuat metinlerinin güncel haline Bakanlığımız resmi internet adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir..

Ekleri:

1- 2014/8 DYS Genelge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

2- 2014/8 Genelge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu