2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği-Kontrol Belgesi Hk.

SİRKÜLER:2021-95

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı;

Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları kapsamında 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan 2021/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin 2021 yılında Hatay’da gerçekleştirilmesi öngörülen EXPO için ithal edilecek ürünlere yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek uygunluk belgeleri için ithalatçıların ayrıca Kontrol Belgesi başvurusu yapmasına gerek olmadığı ifade edilmektedir.