2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Sayın Üyemiz,

            Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 15:00’de, Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belirtilen bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 14 Nisan 2023 Cuma günü saat 15:00’de, aynı yerde yapılması kararlaştırılmıştır.

            Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin, Genel Kurulla ilgili 8. maddesi hükmü gereği,

Birliğimiz genel kuruluna iştirak edebilmek için;

            Son iki takvim yılı (2021-2022) itibarıyla Birliğimiz üyesi bulunan (en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar üye olan), üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek (Birliğimize borcu bulunmayan), son iki takvim yılı (2021-2022) içinde Birliğimiz iştigal sahasına giren maddelerden, Birliğimiz üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birliğimiz kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen;

 1. Tüzel kişi üyelerin
 • Temsilci bildirim yazısını,
 1. Gerçek kişi üyelerin
 • Katılım bildirim yazısını,

ilk toplantı tarihinden, en az üç iş günü önce (7 Nisan 2023 Cuma - 17:30) mesai saati bitimine kadar, Genel Sekreterliğimiz merkezinde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

      GÜNDEM :

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Başkanlık divanının seçilmesi
 3. 2022 yılı Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi
 4. 2022 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi
 5. 2022 yılı Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 6. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2022 yılı iş ve işlemleri için ibrası
 7. 2023 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması
 8. İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi
 9. Dilekler ve kapanış

       

Ekler:

1- Gündem

2- Genel Kurula İlişkin Bilgi Notu

3- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

4- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2022 Yılı Olağan Genel Kuruluna Katılabilecek Firma Listesi !