2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

            Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 16:00’da, Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belirtilen bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 6 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 16:00’da, aynı yerde yapılması kararlaştırılmıştır.

          

GÜNDEM:

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 2. Başkanlık divanının seçilmesi
 3. 2023 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi
 4. 2023 yılı bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi
 5. 2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
 6. 2023 yılı için Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun ibrası
 7. 2024 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması
 8. Dilekler ve kapanış

 

 ADRES:

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu

1. Organize Sanayi Bölgesi 2. Sanayi Cad. No:1 Aziziye / Erzurum

 

İRTİBAT:

Tel          : 0 442 232 25 00

Faks       : 0 442 232 25 90

E-mail     : bilgi@daib.org.tr

 

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Son iki takvim yılı (2022-2023) itibarıyla Birliğimiz üyesi olmak.
 2. Son iki takvim yılı içinde (2022-2023) Birliğimiz iştigal sahasına giren maddelerden, Birliğimiz üzerinden 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve/veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri aracılığıyla ihraç kaydıyla satış ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapmak ve bu durumları Birliğimiz kayıtları ile doğrulamak veya gümrük beyannameleri ile tevsik etmek.
 3. Tüzel kişi üyeler için temsilci bildirim yazısını, Gerçek kişi üyeler için katılım bildirim yazısını, ilk toplantı tarihinden en az üç gün önce (1 Nisan 2024 Pazartesi - 17:30) mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz merkezinde olacak şekilde göndermek.
 4. Genel Kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten iştirak edilemez.

 

 

Ekler:

1- Gündem

2- Genel Kurula İlişkin Bilgi Notu

3- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

4- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği 2023 Yılı Olağan Genel Kuruluna Katılabilecek Firma Listesi !