AB Mevzuat Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER:2021-243

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

-Türkiye/AB Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinin Türkiye’den Bulgaristan’a ihracatında veya bu ülkeden transit geçişlerinde mevzuata uygunluk denetimi, bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolünün Kapitan Andreevo Sınır Kapısında Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığına bağlı Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından gerçekleştirildiği,

-Avrupa Komisyonunun 16/12/2020 tarihli ve 2020/2235 sayılı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde hayvansal ürünlerin AB’ye girişinde kullanılacak olan sağlık sertifikalarının anılan Yönetmelikte yer aldığı şekilde Yönetmeliğin yürürlük maddesi uyarınca 21/04/2021 tarihi itibarıyla kullanılmaya başlandığı,

-Bu çerçevede, Kapitan Andeevo Sınır Kapısından Bulgaristan ve diğer AB üye ülkelerine yapılacak hayvansal ürün ihracatında ilgili idare tarafından 21/04/2021 tarihinden itibaren 16/12/2020 tarihli ve 2020/2235 sayılı Yönetmelikte yer alan sağlık sertifikalarının kabul edileceği,

-(EU) 2019/1793 Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapan Komisyonun (EU) 2021/608 sayılı ve 14/04/2021 tarihli Uygulama Regülasyonunun 15/04/2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlandığı ve düzenlemelerin bir kısmının 21/04/2021 tarihinde, diğer kısmının ise 05/05/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği hususları ifade edilmektedir.  

Ekleri:

1- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının Yazısı

2- Müşavirliğimizin 14 04 2021 Tarihli Yazısı

3- Müşavirliğimizin 16 04 2021 Tarihli Yazısı

4- Müşavirliğimizin 22 04 2021 Tarihli Yazısı

5- Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının Yazısı