AB Mevzuatında yapılan Değişiklikler Hk.

SİRKÜLER:2021-89

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa (AB) tarafından gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri çerçevesinde:

•1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tıbbi ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ilgili AB kurumları tarafından verilen izinlere dair Komisyon Bildirimleri, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ocak 2021 tarihli ve C 33 sayılı nüshasında,

•Biyosidal ürünlerin kullanımı ve piyasaya arz ile ilgili 528/2012 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin onayı hakkında 2021/98 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Ocak 2021 tarihli ve L 31 sayılı nüshasında,

•Asansörler ve asansörlerin güvenlik bileşenlerine ilişkin 2014/33 sayılı AP ile Konsey Direktifi bağlamında uyumlaştırılmış standartlara dair 2021/76 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 27 Ocak 2021 tarihli, ve L 27 sayılı nüshasında,

•Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili 1907/2006 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün XVII sayılı Eki'ni tadil eden 2021/57 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 26 Ocak 2021 tarihli ve L 24 sayılı nüshasında, yayımlandığı bildirilmek