ABD Alüminyum Levha İdari Gözden Geçirme Soruşturması

SİRKÜLER: 2024- 315

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden Alınan Yazı Metni Aşağıya Çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Alüminyum Levha" ithalatına karşı 8 Mart 2021 tarihinden bu yana dampinge karşı önlem ve sübvansiyona karşı telafi edici (countervailing duty) önlem uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 12 Haziran 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, alüminyum levha ürününe yönelik dampinge karşı önlem kapsamında 1 Nisan 2023-31 Mart 2024 dönemi için, sübvansiyona karşı telafi edici önlem kapsamında 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmalarının Uluslararası Ticaret idaresi (ITA) tarafından başlatıldığı belirtilmektedir.

Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-12/pdf/2024-12841.pdf bağlantısından erişilebilmekte olup, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

Açılış bildiriminin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacaktır. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkânı bulunmaktadır. ITA tarafından mezkur sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmaları kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formlarının yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen hükümet soru formları gönderilecek olup, soruşturmalar süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, firmaların Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları" nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.