ABD Dijital Hizmet Vergisi Soruşturması Hk.

SİRKÜLER:2021-268

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Malumları olduğu üzere ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgisi olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanunu'nun 301'inci bölümü (Section 301) kapsamında başlattığı soruşturmada, farklı sektörlerden Türk menşeli 45 ürüne yönelik %25'e varan oranlarda ek gümrük vergisi konulması kapsamında sunulan yazılı görüşler 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır..

USTR`ın ülkemiz DHV soruşturmasına yönelik oluşturduğu portalin incelemesinden 56 yazılı görüş iletildiği görülmektedir. Söz konusu yazılı görüşlerde listede yer alan veya halihazırda yer almayan ülkemiz menşeli ürün ve sektörlere yönelik ilave vergi getirilmesini destekleyen görüşler aşağıda özetlenmekte olup, yazılı görüş sürecinde gündeme getirilen tüm görüşlere dair ayrıntılı not ise ekte sunulmaktadır.

- Seramik Ürünleri;

Kuzey Amerika Çini Konseyi ülkemiz menşeli seramik ve karo ürünlerinin sübvanse edildiğini ve ABD pazarına maliyetin altında giriş yaptığını iddiasıyla ilave önlem alınmasını desteklemektedir. Benzer şekilde, ABD’li üretici Dal-tile ünvanlı firmanın da ülkemiz seramik ürünlerine yönelik ilave önlem getirilmesini destekleyen bir görüş oluşturduğu görülmektedir.

- Kağıt ve Orman Ürünleri:

Amerikan Orman ve Kağıt Derneği ülkemiz pazarında ABD menşeli kraft kağıtlara yönelik alınan anti damping &deminden bahisle USTR'ın, Türk menşeli kartonlar, kutular, yiyecek ve içecek kaplan ve nakliye çuvalları gibi ürünlere de ilave vergi getirmesini önermektedir.

- Çelik Ürünleri;

Amerikan Hat Boru Üreticileri Derneği ve ABD Çelik Üreticileri Derneği (SMA) demir çelikten borular ve diğer çelik ürününe ilave vergi getirilmesini önermektedir. ABD Rüzgâr Kulesi Ticaret Koalisyonu ise Türkiye, İspanya ve Birleşik Krallık menşeli demir çelikten rüzgâr türbinleri ile rüzgâr gücü ile çalışan jeneratörlere yönelik önlem almasını öneren bir görüş sundukları gözlemlenmiştir.

USTR tarafından açıklanan kamu istişare süreci kapsamında bahse konu yazılı görüşler ve 7 Mayıs tarihinde (bugün) yapılacak kamu dinleme toplantısı sonrasına dile getirilecek sözlü görüşlere karşı yorumların (post hearing rebuttal comments) 14 Mayıs 2021 tarihine kadar https://comments.ustr.gov/s/ adresine yer alan portala yüklenmesinde fayda görüleceği bildiriliştir.

 

Eki: Bilgi Notu