Bilgilendirme Hakkında

SİRKÜLER: 2022-717

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Lima (Peru)Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Peru’da yerleşik "VIP Holding and Trading SAC" isimli firma tarafından Latin Amerika bölgesine ihracat için Türk firmalarına işbirliği teklifinde bulunulduğuna ilişkin çeşitli e-postaların anılan Ticaret Müşavirliğine işbirliği teklifini kabul eden firmalarımıza; ihracat aşamasında ilgili ülkenin kamu kuruluşlarınca bazı ek belgelerin (kalite veya güvenlik sertifikası vb.) talep edildiği ve bu belgelerin temini için farklı firma veya kuruluşlara ödeme yapılması gerektiği yönünde yanıltıcı bilgiler aktarıldığı, ayrıca ihracat aşamasında talep edilen belgelere ilişkin bilgi edinmek için Latin Amerika'da görev yapan Ticaret Müşavirlerimize danışılmasının yerinde olacağı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, adı geçen firma hakkında Latin Amerika ülkeleri ile iş yapan üyelerimizin bilgilendirilmeleri ve gerektiğinde ilgili Ticaret Müşavirlikleriyle iletişime geçmeleri hususunun faydalı olacağı bildirilmektedir.