Bitkisel Çaylar Standart Tasarısı Hk.

SİRKÜLER:2022-364

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 12933/Tst T4 Bitkisel Çaylar" standart tasarısı ekte gönderilmektedir.

Bahse konu standart tasarısına ilişkin ilgili ihracatçı üyelerin görüş ve önerilerini, en geç 27/06/2022 mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize bilgi@daib.org.tr posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ekleri:

1- Görüş Formu

2- Bitkisel Çaylar Standart Tasarısı