DAİB Çin Ülke Raporu

Ülke dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkeler sıralamasında Rusya ve Kanada’nın ardından 3. sıradadır. Dünya Bankası verilerine göre, 2019 yılında Çin’in nominal GSYİH’si 14,1 trilyon Amerikan doları olmuştur. Bu değerle ABD’nin ardından dünyanın en büyük 2. ekonomisi konumundadır. Dış ticaret verileri açısından ise Çin, en yüksek ticaret hacmine sahip, en fazla dış ticaret fazlası veren, birinci sıradaki ihracatçı ve ikinci sıradaki ithalatçı ülkedir.   

Çin dünyanın en büyük imalat sektörüne sahihtir. Aynı zamanda en hızlı büyüyen tüketici pazarı konumundadır.  Sanayi ve inşaat sektörü ülke ekonomisindeki payı %46’dır. 2018 yılında dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundadır ve küresel çelik üretimin % 50’sini gerçekleştirmektedir. Çin dünyanın en büyük otomobil üreticidir. Dünya elektrikli araba üretim miktarında da 1.sıradaki üreticidir. Ülkede 100 tane elektrikli araç üretimi firma bulunmaktadır 2011 yılına kadar ülke en büyük kişisel bilgisayar üreticisi iken bu konudaki önde gelen firmalar Çin’e bağımlılıklarını azaltmak için tesislerini başka ülkelere taşımışlardır.  

Bu çalışmada, Bölgemizden Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılacak ihracatın arttırılması/yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen üst grup sektörler ve bu sektörlerin alt kırınımlarında yer alan hedef alt ürünlerin Çin Halk Cumhuriyeti ihracatına yönelik olarak pazar araştırmaları yapılmıştır. Bu kapsamda ilgili ürün gruplarında,

  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ticari Cazibe Faktörleri
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin İthalatı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin İhracatı ve Ülke Dağılımı (pay, büyüme oranı, kıymet-$)
  • Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Çin Halk Cumhuriyeti’nin İthalat Potansiyeline Göre Sektörleri
  • Stratejik Pazara Giriş Kriterleri  incelenmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

Çin Halk Cumhuriyeti Raporunu E-pub olarak okumak için