DAİB Sağlık Heyeti Bakü’de

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve DAİB organizasyonunda “Sağlık Sektörü İşbirliği Kümesi” adlı UR-GE projesi kapsamında 18-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Bakü/ Azerbaycan’a yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

B2B, firma ve pazar ziyareti odaklı Yurtdışı Pazarlama Faaliyetine, Sağlık sektöründe faaliyet gösteren üretici ihracatçı firmalar 80’e yakın Azerbaycan  firmasıyla 300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Heyet kapsamında ilk olarak, Bakü Ticaret Baş müşaviri Ahmet ERDAL ile yapılan toplantıda, Azerbaycan-Nahcivan’a yapılan ihracatlar da karşılaşılan sorunlar heyete katılan firmalar tarafından dile getirilmiş ve Ticaret Baş müşaviri tarafından Azerbaycan pazarı ile ilgili detaylı bilgiler verilmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Heyet programı kapsamında firmalar Bakü’deki sağlık-medikal sektöründeki firmalara ve hastanelere ziyaretler gerçekleştirerek hem pazarın dinamiklerini yerinde inceleme fırsatı bulmuş, hem de kendi ürünlerinin pazardaki karşılığını yerinde görerek, alıcılarla yüz yüze görüşme fırsatları yakalamışlardır.

İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlandıklarını belirten DAİB Başkanı Ethem Tanrıver “URGE projesi, firmalara dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için yol gösterici olduğu kadar firmaların ihracat kapasitesinin artırılması ile Ülke ihracatına olumlu katkı yaparak belirlenen hedeflere ulaşmasına vesile olacaktır.” İfadesinde bulundu.