DAİB Sırbistan Ülke Raporu

Sırbistan, Avrupa’nın Güney Doğusunda, Balkan Yarımadası’nın orta kesiminde bulunmakta, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan Pan Avrupa Koridorunda yer almaktadır. Ülke, büyük ölçüde pazar güçlerinin hakim olduğu bir geçiş ekonomisine sahip olmakla birlikte, devlet sektörü ekonomide geniş bir alanda görülmekte ve birçok yapısal reforma hala ihtiyaç duyulmaktadır. Sırbistan, 2021 yılında kişi başı 18.51 Bin $ ve toplam 53,33 Milyar $ gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2021 yılında toplam 33,79 Milyar $ ithalat ve 25,26 Milyar $ ihracat gerçekleştirmiştir.    

Sırbistan Ülke raporuna ulaşmak için tıklayınız

Sırbistan Raporunu E-pub olarak okumak için