Devlet Yardımları İçin E-imza ve KEP ile Başvuru Zorunluluğu Başlıyor!
Devlet Yardımları İçin E-imza ve KEP ile Başvuru Zorunluluğu Başlıyor!

Devlet Yardımları İçin E-imza ve KEP ile Başvuru Zorunluluğu Başlıyor!

Ekonomi Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeler ile tüm destek başvuruları için firmaların belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması zorunlu hale gelmiştir. 01.04.2018 tarihinden itibaren imzasız ve KEP adresi üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz olacaktır.

01.04.2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Yardımları (TURQUALITY Destekleri hariç) destek başvurularında ibrazı gerekli tüm bilgi ve belgelerin, firmanıza ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla Birliğimiz KEP adresine (daib@hs01.kep.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

KEP aracılığıyla İBGS/Bakanlığa iletilen her başvurunun imza sirküleri ile birlikte sunulması, başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunlu tutulmuş olup, 01.04.2018 tarihinden itibaren bu kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Üyelerimizin gerek e-imza sistemlerini kurmak gerekse de KEP adreslerini aktif kullanmak için gerekli hazırlıkları tamamlamaları, mağduriyet yaşamamaları adına büyük önem arz etmektedir.

 

Murat KARAPINAR

Genel Sekreter

 

 

EKKEP ve E- İMZA Uygulaması