Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

SİRKÜLER: 2024- 97

Sayın Üyemiz,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesinin, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olduğu, yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelindiği ve ülkemizin bu platformda Ticaret Bakanlığı tarafından temsil edildiği ifade edilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki üçüncü toplantısının 13- 15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, müteakip toplantının Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından TTE Anlaşmasından doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde takibinin öngörüldüğü, toplantılar boyunca diğer üye ülke delegasyonları nezdinde ülke bazlı girişimlere ağırlık verilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkanının bulunduğu, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel niteliğindeki olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve Ticarette Teknik Engeller kapsamında yaşanan sorunlar ile ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 5 Mart 2024 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize ve bilgi@daib.org.tr  adresine iletilmesi gerekmektedir.