ETSG Sektör Duyurusu Hk.

SİRKÜLER: 2022-615

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu ifade edilmektedir..

Yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte yer alan listeye yönelik itirazların 4 Kasım 2022 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmesi gerektiği bildirilmektedir. Başvuruların işleme konulabilmesi için yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilerek, itirazlara ilişkin formlara: https://wwv.ticaret.gov.tr/italat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Ekleri:

1-Gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi-1 (29 Sayfa)

2- Ticaret Bakanlığı Yazısı (1 Sayfa)