Fas Demir Yolu Ofisi (Oncf) Tarafından Raylı Araçların Temini İçin Açılan İhale Hk.

SİRKÜLER: 2022-616

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan, Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, vagonların yerleştirilmesi amaçlı karayolu raylı araçların temini için ihale açıldığı bilgisinin verildiği bildirilmektedir.

Buna göre, söz konusu ihalenin tahmini bütçesinin 60.000.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 5,43 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için aday tarafından 81.564,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 900.000,00 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve “Règlement de Consultation” dokümanının “Introduction de Modifications” maddesinde belirtilen şartlarla Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin ONCF’in “Règlement Achat (RG.0003/PMC-version 2)” dokümanın 27. 29. ve 31. maddeleri hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, adayların ihale portalı (www.marchespublics.gov.ma) kullanılarak elektronik ortamda başvurabileceği veya “Cellule COD de la Direction Achats, 8 bis rue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği, ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslimedebileceği, başvuru zarflarının açılışının, katılmak isteyen adayların temsilcilerinin huzurunda yapılacağı; 07 Aralık 2022 saat 09.00’da (yerel saat) ihaleye ilişkin başvuru zarflarının, Rue Mohamed Triqui Agdal adresinde yer alan demir yolu eğitim merkezinde açılacağı, hususlarına yer verildiği belirtilmektedir..

Yukarıda özet bilgisine yer verilen ihale duyurusu ekte yer almakla birlikte söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının bağlantısından indirilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.