Fas’la Yatırım İşbirliğimizin Geliştirilmesi Hk.

SİRKÜLER:2022- 553

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda Rabat Büyükelçiliğimizin, Fas Krallığı Yatırım, Tamamlayıcılık ve Kamu Politikalarını Değerlendirmeden sorumlu Delege Bakanı Mohcine Jazouli ile 6 Eylül 2022 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilmektedir,

Görüşmede, enerji, tekstil, yenilenebilir enerji, tarım, turizm, otomotiv sektörlerinde yatırımların iki ülke için önem arzettiği, iki ülke yatırım ajansları arasında bir çerçeve anlaşma imzalanarak işbirliğinin geliştirilmesinin yatırımlara büyük katkı sağlayacağı dile getirilmiştir. Yatırım alanındaki işbirliğinin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasının (ZLECA) yürürlüğe girmesiyle birlikte iki taraf için sağlayacağı fırsatlara da değinilmiştir.

Mutabık kalınan hususlar muvacehesinde, karşılıklı ticaret ve yatırım heyetleri düzenlenmesi, ayrıca iki ülke yatırım ajansları arasında bir çerçeve işbirliği anlaşması müzakere sürecinin başlatılmasına dair ihracatçı üyelerimizin görüş ve önerilerinin  04 Ekim 2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizle ve bilgi@daib.org.tr e-posta adresi ile paylaşılması gerekmektedir.