Fas Tarafından Açılan Lokomotif Alımı, Bakım & Onarım Üretim Tesisinin İnşasına İlişkin İhale Hk.

SİRKÜLER:2022-548

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 2025-2030 döneminde yılda 10 ila 20 lokomotif alımı, bir lokomotif bakım ve onarım tesisinin inşası ve üretimi, iç ve dış piyasaya yönelik bir lokomotif üretim tesisinin inşasına ilişkin "İlgililerin Tespiti İhalesi" açılmıştır. Ofis tarafından açıklanan ihale duyurusunda; ihale dosyasının kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) web sitesinden (www.oncf.ma) temin edilebileceği, ihalede yer verilen üç hizmetin ayrılmaz olup ilgilenebilecek firmaların proje için başvuru yapabileceği, adayların kamu ihaleleri portalı üzerinden elektronik olarak başvurabileceği veya "Cellule COD - Service Global Sourcing, 8 bis, rue Abderrahmane El Ghafiki 10090, Agdal, Rabat" adresine alındı belgesi mukabilinde başvurabileceği ya da taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderilebileceği, başvuruların yerel saatle 16 Kasım 2022 saat 09.00'a kadar teslim alınacağı hususlarına yer verilmiştir.

İhaleye ilişkin orijinal dokümanlar ekte olup ilgili dokümanların (https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultati on&refConsultation=660795&orgAcronyme=o8p) bağlantısından indirilmesi mümkündür.

Ek: Alınan Yazı