Firma Bilgisi (Auchan Retail Hub LLC)

SİRKÜLER: 2024- 91

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Müşavirliklerine son dönemde ulaşan yaş meyve ve sebze ihracatçısı firmalarımızın münferit tarihli taleplerinde aşağıda bilgileri yer alan Moskova adresli “Auchan Retail Hub LLC” ticaret unvanlı şirketin, firmalarımız ile Rusya Federasyonu (Rusya)'ya mal tedarik etmek amacıyla iletişim kurduğu ancak söz konusu şirketin fiilen var olup olmadığı konusunda tereddüt yaşadıkları ifade edilerek Müşavirliklerinden destek talebinde bulunulduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu şirkete, gerek aşağıda yazılı web adresinden, gerekse de telefon numarasından ulaşılamadığı, Rusya’da mukim ve aktif olarak gıda perakendesi sektöründe faaliyet gösteren “Auchan Retail” isimli firmanın web adresinin www.auchan.ru  olduğu, Müşavirliklerince irtibatta olunan yöneticilerinin e-posta adreslerinin ise benzer şekilde @auchan.ru uzantılı olduğu, ayrıca söz konusu yöneticiler ile yapılan görüşmelerden bahse konu “Auchan Retail Hub LLC” ticaret unvanlı şirket ile firmalarının herhangi bir ticari bağı olmadığı bilgisi edinildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bilgilerini ve aşağıda bilgileri yer alan şirketten gelen iş ilişkisi tesis etme amaçlı e-postalara ihracatçı firmalarımız tarafından itibar edilmemesi, genel prensip olarak ülkemizden mal alımı yapmak isteyen Rusya’da mukim olduğunu beyan eden firma e-postalarına karşı ihtiyatlı olunarak mutlak suretle Vergi Kimlik Numarası (INN)'da talep edilmesi, tereddüt hâsıl olması halinde ise Ticaret Müşavirliği'ne danışılmasını teminen ihracatçı firmaların gizlilik esaslarına riayet edilerek bilgilendirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

Andrey Borowar-Head of Purchaising Department CIS countries

Auchan Retail Hub LLC

Rue Reaumur 92, 75002 Paris France / Presnenskaya nab 6, 123100, Moscow Russia

Tel: +79362102116

E-mail: andreyborowar@auchanretailhub.com

Web: www.auchanretailhub.com