Gıda Laboratuvarları / Japonya Hk.

SİRKÜLER:2022- 543

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.          

Bilindiği üzere, 18.02.2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliği” kapsamında, yetkilendirilmiş olan bazı üniversite laboratuvarları ile diğer resmi kurum laboratuvarlar “özel istek analizleri” için Tarım ve Orman Bakanlığınca yetki kapsamından çıkartılmış, aynı zamanda kapanan veya yeni açılan laboratuvarlar dikkate alınarak özel laboratuvarlar listesi güncellenmiştir..

Bu çerçevede, ülkemizden Japonya’ya ihraç edilen çeşitli gıda mamullerinin ithalat ve gümrük işlemleri aşamasında aranan gıda analiz raporlarını düzenlemeye yetkili kayıtlı laboratuvar listeleri Bakanlığımız tarafından gerekli kontroller tamamlandıktan sonra güncellenerek MHLW nezdinde akreditasyonu yapılmak üzere Tokyo Ticaret Müşavirliğimize iletilmiş ve yeni laboratuvar listesi anılan Bakanlığın genel ağ sayfasında https://www.mhlw.go.jp/content/000930063.pdf uzantısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, sertifika hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar MHLW web sayfasında https://www.mhlw.go.jp/content/000532508.pdf yer almaktadır.

Ek: Güncel Laboratuvar Listesi