Gürcistan-RF ve Gürcistan-Azerbaycan Arasındaki Sınır Kapıları ve Güzergahlara Dair Gelişmeler

SİRKÜLER:2022-409

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Gürcistan,Mtskheta-Stepantsminda-Larsigüzergahının 136. km.’sinde yoğun yağmur yağışı ve Tergi nehrinin aşmasıyla sel yaşandığı Gürcistan'daki kötü hava koşulları ve bozulan yol sebebiyle Rusya Federasyonu (RF) sınırında yer alan "Kazbegi" gümrük kontrol noktasının geçici olarak kapatıldığı ve buna istinaden Rus Makamlarınca Gürcistan Sınır makamlarının tavsiyeleri dikkate alınarak RF'den çıkış yönünde VerhniyLars sınır kapısının kapatıldığı bilgisinin edinildiğinden bahisle söz konusu hususun firmalarımızca da takip edilmesi ve söz konusu sınır kapısı açılıncaya kadar RF ile Gürcistan arasında yer alan VerhniyLars sınır kapısı yerine alternatif güzergahların kullanılması gerektiği bildirilmektedir.

Tiflis Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen anılan Bakanlığa iletilen diğer yazıda ise;

- Geçici bir süre için Aktaş/Kartsakhi sınır kapısından Gürcistan'a gelen bütün transit yük taşıtlarının Azerbaycan sınırındaki Lagodekhi sınır kapısına yönlendirileceği, çıkış kapısı ile nihai varış/boşaltma ülkesinin ayni olması durumunda istisna tanınacağı (Örneğin nihai varış ülkesinin Rusya olduğu ve Aktaş’tan giriş yapan transit yüklerin Lars'a yönelmesine müsaade edileceği),

- Azerbaycan Kırmızı Köprü sınır kapısından ülkemize geri dönecek transit yük taşıtlarının da tamamının Kartsakhi/Aktaş sınır kapısına yönlendirileceği, Sarp ve Lagodekhi sınır kapılarından Gürcistan'a giriş yapan transit yük taşıtlarına ise çıkış kapısını seçme imkanı verileceği, 26 Haziran 2022 itibariyle açılan Türkgözü kapısının tabi olacağı düzenlemenin ise henüz netlik kazanmadığı,

- Belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL idari para cezası uygulanacağı ve Gürcistan Gümrük İdaresi'nin belirttiği kapı dışında başka noktadan geçişe müsaade edilmeyeceği.

- Aktaş güzergahındaki yolun yapısal durumu ve eşya cinsine göre zorunlu tutulan kapıdan geçemeyecek cam, hurda, yaş deri gibi çeşitli eşyayla ilgili kapı değişikliği taleplerinde Müşavirliklerince gerekli girişimlerde bulunulmakla birlikte nihai kararın Gürcistan Gümrük idaresi tarafından verilmekte olduğu, Aktaş güzergahında bozuk satıhların bulunmasının bazı hassas yükün taşınmasında, veteriner ve hurda/kimyasal eşyanın kontrolünü yapacak yetkililerin bulunmayışının ise bu tür kontrollerin gerektiği yüklerin Aktaş’tan geçişine engel teşkil ettiği,                            -Diğer taraftan, 27 Haziran 2022 gece saatlerinden itibaren Mtsheta-Stepandsminda- Larsi karayolunun 136’ıncı kilometresinin sel nedeniyle zarar görmesi üzerine Rusya istikametinde ulaşımın geçici olarak durduğu ve bu sebeple yapılabilecek güzergah değişikliklerinde ceza ile karşılaşılma riskinin bulunduğu belirtilmektedir.