İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk.

SİRKÜLER:2022-402

Sayın Üyemiz,                                                                                       

  • Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Malumları olduğu üzere, 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayırnlanarak yürürlüğe giren "ihracı Kayda Bağlı Maltara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: ihracat 200617)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ihracat 2022/3)" marifetiyle "Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4408)" eşyası ihracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir. Öte yandan Ticaret Bakanlığından 24.03..2022 tarihinde gönderilen talimat ile mezkûr eşyanın ihracatına kayıt verilmesinde Genel Sekreterliğimiz koordinatör olarak atanmıştır.

Bu çerçevede "GTP: 4408.90.95.00.00 — Kalınlığı 1 mm” yi geçenler- eşyasının ihracatına kayıt verilmesi uygulamasının usul ve esaslarına göre, ihracatçı firmalar söz konusu eşyanın üreticisine ait "kapasite raporu"nu kayıt başvurusunda ibraz etmek durumundadırlar. Ayrıca aracı ihracatçılar tarafından yapılacak ihracatta kullanılacak taahhütname yazı ekinde bulunmaktadır.

Ek: Alınan Yazı