Kanada / Petrol Boruları (OCTG-II) Anti-Damping Önlemi Yeniden Gözden Geçirme Soruşturması

SİRKÜLER: 2024- 316

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden Alınan Yazı Metni Aşağıya Çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, Kanada tarafından, ülkemiz menşeli “petrol boruları” (Oil country tubular goods-OCTG) ithalatına karşı 2015 yılından bu yana bir anti-damping önlemi uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Ottowa Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde yapılan bir bildirim ile “normal değer” ve “ihracat fiyatları”nın güncellenmesi amacı ile Kanada Özel İthalat Önlemleri Kanunu (Special Import Measures Act-SIMA) uyarınca Türkiye, Çin Tayvanı, Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam menşeli veya adı geçen ülkelerden Kanada’ya ihraç edilen OCTG-II ürünlerine yönelik yeniden gözden geçirme soruşturması (re-investigation) başlatıldığının; ayrıca, Çin menşeli veya Çin’den ithal edilen "OCTG-I" ürünlerinin “ikame normal değerleri”ne ilişkin olarak da bir güncelleme yapılacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; mezkur bildirimde açılan soruşturma neticesinde belirlenecek yeni “normal değerler”in soruşturmanın sonuçlandırılacağı gün veya sonrası itibariyle anılan ürünler için geçerli olacağının; yeni değerlerin ayrıca, söz konusu tarihlerde henüz kararlaştırılmamış olan itiraza konu ürün sevkiyatları için de geçerli olacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

İlaveten, CBSA’nın bildiriminde soruşturma sürecine dahil olmak isteyen ihracatçıların CBSA’nın soru anket formlarına (Request for Information-RFI) 6 Ağustos 2024 gününe kadar tam ve doğru şekilde yanıt vermeleri gerektiği; talep edilen bilgileri zamanında gönderen ve verilerin teyidi konusuna müsaade eden ihracatçıların “işbirliği yapan ihracatçı” statüsünde kabul edileceği; “normal değer” tayini sürecinde yeterli bilgi sağlamayan veya gönderilen bilgilerin teyidine müsaade etmeyen ihracatçılar için “SIMA 29” hükümleri çerçevesinde Bakanlık Kararı uyarınca tayin edilen ve anılan ürünün Kanada’ya ihracat fiyatı üzerinden hesaplanan %37,4 oranında anti-damping vergisi tatbik edileceği belirtilmiştir.  

CBSA bildiriminde devamla, OCTG-II ürününün imalatçısı statüsünde olmayan şirketlere (ticaret şirketleri, bayi, vd.) özel bir “normal değer” tayini yapılabilmesi için bu şirketlerin "tedarikçileri/imalatçıları" tarafından “normal değer ve ihracat fiyatı” belirlemesine müsaade edecek ölçüde yeterli bilgi sağlanmış olması gerektiği; CBSA’nın anılan soruşturma kapsamında tüm potansiyel ve bilinen ihracatçılar ile iletişim halinde olduğu; soru formlarına yanıt göndermek isteyen ithalatçı veya ihracatçı şirketlerin CBSA iletişim noktası (Jason Huang; Telefon: 343-553-1891; E-posta: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca ) ile örnek soru formu almak üzere temas kurabilecekleri; ihracatçıların CBSA’nın soruşturma sürecine katılım niyetlerinin tayini amacı ile Kanadalı ithalatçıların muhatap ihracatçı şirketler ile temas kurmalarının da tavsiye edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu bildirimde ayrıca, soru anket formlarına Kanadalı ithalatçılar tarafından gönderilecek yanıtların en geç 18 Temmuz 2024 günü itibariyle gönderilmesi gerektiği belirtilmiş; ayrıca Kanadalı ithalatçıların dikkatleri çekilerek “yeni belirlenecek normal değerler”in, onaylandığında, mevcut uygulanmakta olan değerlerden daha yüksek bir seviyede tayin edilebileceği ve bunun, ilave damping vergisi değerlemesi ile sonuçlanabileceği ve bir ihracatçı anılan soruşturma sürecine dahil olma konusunda işbirliği yapmadıkça ve süreç sonunda kendisine ait özel “normal değer” tayin edilmedikçe, anılan ihracatçıdan müteakip dönemlerde yapılacak ithalat işlemlerinde yukarıda bahse konu Bakanlık Kararı uyarınca tayin edilecek anti-damping vergisinin tatbik edileceği belirtilmiştir.

 

 

 

 

Ek: Açılış Bildirimi (5 Sayfa)