Pilot Sektörlerde İklim Değişikliği ve AYM' ye İlişkin Teknolojik İhtiyaç/Çözüm Katkı Formu Hk.

SİRKÜLER:2022-408

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır

 

TÜBİTAK tarafından alınan yazıları konusu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, "Teknolojik Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu"nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK sorumluluğunda, belirlenen 6 pilot sektörde (Demir-Çelik, Alüminyum, Çimento, Plastikler, Kimyasallar ve Gübre)"Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası (TYH)" çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan çalışmalar kapsamında 6 pilot sektörünün iklim değişikliği ile mücadele/uyum ve Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği yasal zorunluluklara ilişkin teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara yönelik teknolojik çözümlerin oluşturulması amacıyla 24 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında "Sektörel Odak Grup Toplantılarının" gerçekleştirildiği ve pilot sektör temsilcilerinin katkıları ile çevrimiçi katkı formları hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 17 Temmuz 2022 Pazar gününe kadar açık olacak her bir pilot sektör için katkı formuna girişim linkleri ekte paylaşılmakta olup, sektör firmalarının ilgili ankete katılımının sağlanması hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Eki: Katkı Formu Erişim Linkleri