Rusya – Kolza Tohumu İhracatı

SİRKÜLER: 2023- 514

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Rusya Federasyonu'nda ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 20 Mart - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek 1205.10.900.0 ve 1205.90.000.9 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kolza tohumu ihracatının yasaklandığı ve Rus Hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde (https://regulation.gov.ru ) yer verilen bilgiye göre Rus Tarım Bakanlığının, söz konusu geçici yasaklama uygulamasının 01 Eylül 2023 tarihinden 29 Şubat2024 tarihine kadar uzatılmasını öngören Kararname taslağı üzerindeki çalışmalarına 20 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başladığı ve mezkur Talimatname değişikliğinin istihsalini teminen 3 Ağustos 2023 tarihine kadar kamu görüşü toplama sürecinin devam edeceği bildirilmiştir.

Bu defa, Rusya yasal düzenlemeler resmi yayın sitesinde 28.08.2023 tarihinde yayımlanan (http://publication.pravo.gov.ru ) 25.08.2023 tarih ve 1382 sayılı Talimatname ile söz konusu geçici yasaklama uygulamasının 01 Eylül 2023 tarihinden 29 Şubat 2024 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmekte olup uygulamanın Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine yönelik ihracatı ve insani yardım amaçlı sevkiyatlar ile uluslararası transit ticarete konu sevkiyatları kapsamadığı belirtilmektedir.