Rusya Transit Taşıma – İntermodal Taşıma Şekli Hk.

Sayın Üyemiz,

  • Rcs Rusco Transit Taşımacılık firması tarafından alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan dolayı uluslararası emtiya taşımaları değişmeye başlamıştır. Gemi ile gelen konteyner ve yüklerinizi karayolu  ile Rusya Federasyonuna nakliye hizmetini daha güveneli ve hızlı hale getirmeye çalışmaktayız. Müşterilerimizin göndermek istedikleri ürünleri, acil yükler, mallar ve konteynerleri güncel koşullar baz alınarak farklı taşıma türlerini bir araya getirmek zorunluluk olmuştur. Bu taşımacılık türlerin belirlenmesinde ve seçilmesinde ülkenin konumu ve mesafesi de son derece önemli rol oynamaktadır.

RCS RUSCO Transit Taşımacılıkta Türkiye ile Rusya için kilit bir firma rolünün üstlenmekle birlikte Rusya’da da gelişmiş bir şekilde transit taşımacılık yapılmaktadır. Firma olarak, Rusya gibi yüz ölçümü geniş olan ve birçok noktada komşu olmamız dolayısıyla farklı ülkeler üzerinden transit taşımacılığı yapmaktayız.

Rusya Transit Taşıma Nasıl Yapılır? 

Rusya’ya nakliye hizmeti yaparken Türkiye üzerinden ülkenin batısına, Gürcistan  üzerinden transit taşıma yaparak kısa sürede nakliye hizmeti gerçekleştirmekteyiz cevabını verebiliriz. Sahip olduğumuz deneyim, tecrübe, gerekli izin ve donanım ile bu ülkeler üzerinden ürünleriniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan hızlı bir şekilde taşımaktayız.

Yaptığımız transit taşıma sayesinde gümrük sıkıntısı yaşamadan güvenle daha kısa sürede taşıma gerçekleşmektedir. Sahip olduğumuz transit taşıma belgeleri ile gümrükte fazla oyalanmadan müşterilerimize hem maddiyattan hem de zamandan tasarruf sağlamaktayız. 

RCS RUSCO  Lojistiğin sunduğu Intermodal taşımacılık, farklı taşıma şekillernii birleştiren, yük üzerinde herhangi bir işlem yapmadan veya gerekli durumlarda işlem yaparak birden fazla noktaya ve yükün birden fazla nakliye şekliyle taşınmasını sağlamaktayız. Intermodal taşımacılık kapsamı:

Deniz - Kara yolu

Kara Yolu -Demiryolu, 

Deniz Yolu - Demiryolu, 

Hava yolu –Denizyolu

ve birçok farklı nakliye şekillerin ihtiyaca ve yükün şekline göre teslimat noktasına ulaşmasını sağlamak için kombine taşıma şekilleri uygulamaktayız.

Intermodal Taşımacılık Nedir?

Bu taşıma modelimiz mevcutta olan kaya yolu, deniz yolu, hava yolu ve demir yolu taşımacılık şekillerinin ihtiyaca göre kombine edilip, müşterinin yükünün teslimat noktasına ulaştırma şeklidir.

Intermodal Taşımacılığın Avantajları

Bu taşımacılık şekli günümüz koşullarında Rusya Ukrayna krizinde olduğu gibi müşterilerimizin yüklerini hiç aksatmadan teslimat noktalarına ulaşması için sağladığı avantajlar:

Intermodal Taşımacılığın Sağladığı Avantajlar

Süre açısından yükleriniz, konteynerleriniz Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Transit Geçiş ile Rusya federasyonuna taşınmakta.

Yükünüzün şekli ve türüne göre farklı nakliye seçeneklerini kolayca birleştirerek teslimat noktasına ulaştırma.

Ekipman esnekliği, müşterilerinin yüküne en uygun olan nakliye şeklini seçerek  konteynerler ve treylerler dahil bir çok seçenek ile hizmet vermekteyiz.

Alanında deneyimli müşteri temsilcileri ile belgelerinizi gerekli mercilere zamanında alım ve teslimat sağlanmaktadır.

Bilgilendirme: E-posta, faks veya güvenli internet erişimi aracılığıyla geçerli konum ve durumu bildirmek üzere müşterilerinin sevkiyatını otomatik olarak takip edilmektedir ve müşterilerimiz bilgilendirilmektedir. .

Dünyanın herhangi bir noktasından Türkiye üzerinden Rusya federasyonuna transit yük taşımanın kolaylığını sizlere sunmaktayız.

Aşağıda sizlere genel bilgi amaçlı yapmakta olduğumuz transit rejim hakkında kısaca bilgi sunmak istedik.

 Transit rejimi nedir?

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

Transit rejimi; ulusal transit rejimi, 14.11.1975 tarihli TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 22.6.2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme, 26.6.1990 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve 19/6/1951 tarihli Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamındaki transit işlemlerini kapsar.

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

·Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,

·Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,

·Türkiye’den yabancı bir ülkeye,

·Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,

 taşınmasına izin verir.

 Transit eşyası için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere teminat verilmesi zorunludur. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla, denizyoluyla yapılan taşımalar için, yönetmelikle belirlenen haller dışında teminat aranmaz.