Rusya'nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER:2021-92

Sayın Üyemiz,

  • T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı;

15 Şubat - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu (RF) tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon tonluk tarife kotası uygulaması getirilmiş ve bu kapsamdaki buğday (tohumluklar hariç) ihracatında ton başına 25 avro vergi ihdas edilmişti.

Konuya ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazılarda;

-26 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle buğday ürünündeki söz konusu 25 avroluk ihracat vergisinin, 1 Mart - 30 Haziran 2021 dönemi (bu tarihler dâhil) için ton başına 50 avroya çıkarıldığı,

-Mezkûr Kararname uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 15 Mart - 30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 avro/ton vergi ihdas edileceği,

-Ayrıca kota dışındaki ihracatlardı 100 avro/ton vergi uygulanacağı hususları ile birlikte,

-10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle ise, tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde yeni sezona yönelik değişikliğe gidildiği,

-Bu kapsamda; buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70'inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70'inin vergi olarak tahsil edileceği, ilgili düzenlemenin 2 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir..