SKDM ve ETS Avrupa Parlamentosu Uzlaşısı

SİRKÜLER:2022-406

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı ile, Avrupa Parlamentosu’nun üç büyük grubu (EPP, S&D ve Renew) arasında 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde, ETS ve SKDM kapsamında AP taslak raporlarına ilişkin sağlanan uzlaşı üzerine, ETS, SKDM ve Sosyal İklim Fonu mevzuat tekliflerine ilişkin olarak Parlamento pozisyonunu ortaya koyan üç raporun 22 Haziran 2022 tarihli Genel Kurul oturumunda oylanarak kabul edildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bundan sonraki süreçte, SKDM ve ETS’ye ilişkin Konsey pozisyonunun üye ülkelerce kabul edilmesinin ardından, Komisyon mevzuat tekliflerine yönelik olarak, Komisyon, Parlamento ve Konsey arasında üçlü müzakerelerin başlatılması öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, SKDM ve ETS'ye ilişkin AP'de uzlaşı sağlanan hususlara ilişkin rapor ve hazırlanan bilgi notu ekte sunulmakta olup üyelerinize duyuru yapılması hususunda gereği rica olunur.

EK:

1- Bilgi Notu (3 Sayfa)

2- TA (TextAddopted) Raporu (91 Sayfa)