Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği Hk.

SİRKÜLER:2022-399

Sayın Üyemiz,                                                                                       

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Veteriner Hizmetleri. Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde Bakanlıklarınca hazırlanmış olan "Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği"ne ait taslak metnin Bakanlıkları web sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM) görüşe açıldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi ve Taslağa ilişkin görüşlerinizin, ekte yer alan tablo forrnatma uygun olarak 11 Ağustos 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Meclisimize ve sektor@tim.org.tr  adresine iletilmesi istenmiştir.

Ek: Görüş Bildirim Formu