Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER:2022-369

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esaslar, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlenmiştir. 2016/1 sayılı Genelge kapsamında;

-Nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler ve balık ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında mısır kullanımında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Ayçiçeği, aspir ve kolza yağları ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında Geçici 4 ve 6 ncı maddeler ile ihdas edilen önce ithalat uygulamalarının kalıcı hale getirilmesi,

-Margarin ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm/palm çekirdeği yağı veya türevleri ithalatı karşılığında ham veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Hayvan yemi ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta mısır, arpa, buğday ve bitkisel yağın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması,

-Kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi,

-Konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi hususlarında değişikliğe gidilmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine, Bakanlığımız internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.