TechXtile İnovasyon Ligi Başvuruları Hk.

SİRKÜLER: 2022-612

Sayın Üyemiz,

  • Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Tekstilde inovasyonun artması ve inovasyona yatırım yapan firmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl düzenlediğimiz TechXtile İnovasyon Ligi başvurularımız başladı. TechXtile Platformu kapsamında, Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi etkinliği düzenlenmektedir. Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmalar, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı bulmaktadır.

Dünyada ileri teknolojiye sahip ülkelerin yükselişinin ardında, girişimcinin yeteneklerine ve risk üstlenmesine bağlı olan inovasyon yoluyla gerekli teknolojilerin uygulanması yatmaktadır. Bu teknolojilerin ortaya çıkartılmasında ise girişimcilik etkin bir rol üstlenmektedir. Türkiye de, inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve tüm kurumlarıyla bu alana önemli yatırımlar yapmaktadır. İleri teknolojiye sahip ülkelerle farkı kapatabilmenin yolu ise yenilikçi fikirleri, ürünleri ve hizmetleri desteklemektir. İnovasyon ligi, tekstil sektörünün inovasyon odaklı gelişimine ve Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınmasına yenilikçi destek olmaktadır. Dolasıyla İnovasyon Ligine katılan şirketlerin, Ar Ge ve Tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmesi de desteklenmektedir.

Bu kapsamdan hareketle, TechXtile İnovasyon Ligi: Türkiye geneli tüm Ar-ge ve Tasarım merkezlerinin ve Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği'ne üye tekstil ve konfeksiyon sektöründeki firmaların işletmelerinde yer alan tüm departmanlarına açık bir başvuru etkinliğidir.

Bu kapsamda, https://www.techxtile.net/turkiye-tekstil-inovasyon-ligi/ web sayfasından detaylarına ulaşılabilen ve 15 Aralık 2022 tarihinde ödül töreni gerçekleştirilecek olan etkinliğimize 20 Ekim 2022 Perşembe günü itibari başvurular başlamıştır. Son başvuru tarihimiz 15 Kasım 2022 Salı günü olduğu ifade edilmektedir.