Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

Sayın Üyemiz,

      Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri’nin Ticaret Bakanlığının görev alanı dahilindeki konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılından beri düzenlendiği ifade edilmektedir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı” adı altında hem fiziki hem de çevrimiçi olarak Ankara, Antalya, Konya, Ordu ve Giresun illerinde olmak üzere 5 Fiziki, 14 çevrimiçi organizasyon gerçekleştirildiği ve bu organizasyonlara 5.344 kişinin katılım sağladığı ve yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonlara ilişkin olarak hazırlık çalışmalarının yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.

      Yazıda devamla, özellikle genç girişimcilerin ihracata yönelmesi, konvansiyonel ihracatın yanı sıra e-ihracat yoluyla da ihracat gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğü, ayrıca, ulusal düzeyde tüm genç girişimcilerimize ulaşılması ve gerekli bilgilendirilmelerin süratle yapılmasının amaçlandığı belirtilmek olup, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitim programlarının nicelik, nitelik ve hedef kitle baz alınarak geliştirilmesi ve ihracatın tabana yayılması vizyonuyla genç girişimcileri de içerecek şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

      Bu amaçla, yılın ikinci yarısında iş çevrelerine yönelik olarak Ek-1 ve Ek-2’de yer alan taslak programlar kapsamında fiziki ve çevrimiçi olarak “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” ve üniversite gençliğine dış ticaret vizyonu kazandırmak üzere Ek-3’de yer alan taslak program kapsamında ise “Ticaret Bakanlığı Kampüste Dış Ticaret Eğitimleri” adlı programların gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Öte yandan, “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programları” katılımcılarına Ticaret Bakanlığı tarafından katılım belgesi verileceği belirtilmekte olup, organizasyonların Ticaret Bakanlığınca belirlenen iller ve çevre illerdeki iş çevrelerinin katılımına yönelik olarak;

- Her ayın üçüncü haftasında fiziki olarak gerçekleştirilmek üzere Ek-1’de yer alan program dahilinde gerçekleştirileceği,

- Her ayın ikinci ve dördüncü haftalarında iki-üç günlük içeriklerle ülke çapında çevrimiçi olarak Ek-2’de yer alan konular dahilinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ve uygun görülecek bazı çevrimiçi organizasyonlarda sınav uygulamasına gidilerek başarılı olan katılımcılara başarı belgesi verilmesinin söz konusu olabileceği ifade edilmektedir.

      Bu çerçevede, fiziki organizasyonların Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin olduğu illerde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ev sahipliğinde; diğer illerde ise Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği iş birliği ve Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, çevrimiçi organizasyonların ise Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

Ekler: 1. Fiziki Program Akışı

           2. Online Program Akışı

           3. Ticaret Bakanlığı Kampüste Dış Ticaret Eğitimleri Program Akışı

       

Saygılarımızla...