Tuapse Limanı

SİRKÜLER: 2024- 314

Sayın Üyemiz,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Alınan Yazı Metni Aşağıya Çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Krasnodar Ticaret Ataşeliğinin yazısına atfen, 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Tuapse limanında bekletilen/bekletilmekte olan Türk tırların bulunduğu, şoförlerin zor koşullar altında liman sahasında beklediği ve park yeri ücretlerine ilişkin problemler yaşandığı bilgisinin edinildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yaşanan duruma ilişkin olarak Krasnodar Ticaret Ataşeliğince limanda bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik ilgili mercilerle görüşmeler yapıldığı bildirilmekte olup görüşmeler neticesinde Türkiye'den gelen yüklerin elleçlenmesine ilişkin tüm işlem süreçlerinin incelenmesi sonucunda kontrol prosedürlerinin süresini kısaltmak amacıyla birtakım önerilere yer verildiği dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu öneriler aşağıda sıralanmaktadır:

1. Gemiler Tuapse limanına vardığında engelsiz olarak boşaltılması için gemideki araçların, römorkların, yarı römorkların ve soğutmalı bojilerin araç tipine göre ayrılarak Ro-Ro gemisine yüklenmesinin sağlanması bununla birlikte ithal transit yükünü taşıyan araçların alt güverteye, yaş meyve sebze yükünü taşıyan soğutmalı araçların ise üst güverteye yerleştirilmesine özen gösterilmesi.

2. Her geminin varış limanında en kısa sürede boşaltılması için mümkün olduğu kadar araçların çekicisinin öne, gemiden çıkışına doğru durmasına özen gösterilmesi.

3. Taşınan yük için gümrük tanımlama araçlarının (mühürler) ve yük beraberindeki nakliye belgelerin özdeşliğinin (uygunluğunun) sağlanması.

4. Taşınan yük için yük ve nakliye belgelerinin doğru ve uygun şekilde düzenlenmesinin sağlanması.

5. Geminin Türk limanından ayrılmadan önce Rusya Federasyonu gümrük idaresine her gemiye yüklenen yük ile ilgili bir paket yük belgesinin önceden (ön teslim alma) ibraz edilmesinin sağlanması.

6. Rusya’ya gidecek geminin yüklenmesinden önce sürücülerin ilgili kategorideki geçerli uluslararası sürücü belgelerine ve Rusya Federasyonu’nun karayollarında serbestçe hareket etme hakkı veren bir izin belgesine (DOZVOL) sahip olmasının sağlanması.

7. Tuapse limana gidecek ve daha sonra Rusya Federasyonu karayolları ile taşınacak büyük boy yükler gemiye alınırken, Rus alıcıların bu tür büyük yüklerin RF karayollarında taşınması için önceden izin belgelerini hazırlamaları ve varış limanına ibraz etmeleri gerekmektedir.