Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri

SİRKÜLER:2022-499

Sayın Üyemiz,

-Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan yazıları konusu, ülkemizdeki elektrik üretiminin ve nihai kullanıcıya elektrik şebekesi üzerinden ulaşan elektriğin sera gazı yoğunluğunun bilinmesine olan talebin her geçen gün daha da artmakta olduğu, kurumsal firmaların bu değerleri kullanarak elektrik tüketimleri kaynaklı Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını hesaplayabildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, yıl bazında Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörlerinin Bakanlıkları tarafından hesaplanarak 9 Ağustos 2022 tarihinde https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-elektrik-uretim-tuketim-emisyon-faktorleri internet sayfasında yayımlandığı ifade edilmekte olup, detayları ekte paylaşılan forma ilişkin firmalarımıza bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

 

Ek: Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri (2 sayfa)