Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi Hk

SİRKÜLER: 2022-395

Sayın Üyemiz,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Ticaret Komitesi'nin Ağustos ayının başında Saraybosna'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Bahse konu Komite Toplantısı için hazırlanacak dosyada faydalanmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgileri ve söz konusu ülke pazarlarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında Genel Sekreterliğinizce derlenecek bilgilerin, 4 Temmuz 2022 Pazartesi gününe kadar Meclisimize ve sertackasim@tim.org.tr adresine iletilmesi istenmiştir.