UFUK Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği Hk.

SİRKÜLER:2021-237

Sayın Üyemiz,

  • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılmasının hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetlerinin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır.

Ufuk Avrupa Programı ve öncül programlarına Türkiye’nin tam üyelik müzakereleriyle birlikte, 2003 yılından bu yana AB üye devletleriyle eşit şartlarda katılım sağlamaktadır. Bu programın ülkemizdeki koordinasyonunun TÜBİTAK tarafından sağlanmaktadır. Ufuk Avrupa Programının gıda, biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmektedir. Söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir.

Bu vesileyle 22 Nisan Perşembe günü saat 13:30'da T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin Işıkgeçe'nin açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve biyoekonomi, doğal kaynaklar, tarım ve çevre alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirilecektir.. Bahis konusu etkinlikte, Ufuk Avrupa Programına ilişkin genel ve alan özelinde sunumlar gerçekleştirilecektir. Söz konusu toplantının bağlantı ve kayıt bilgilerinin Avrupa Birliği Başkanlığı web sayfasının duyurular kısmında yer alan https://www.ab.gov.tr/52518.html adresinde bilahare duyurulacaktır. Bahis konusu sayfada ayrıca, Ufuk Avrupa kapsamında düzenlenecek diğer etkinliklere ilişkin bilgilerin de yer aldığı belirtilmektedir.