Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

SİRKÜLER:2022-517

Sayın Üyemiz,

  • Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.    

Akdeniz Su Ürünler ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığından onay alınması durumunda, 26 Ekim-2 Kasım 2022 tarihleri arasında Karakas- Venezuela'ya gıda sektörüne yönelik Venezuela Sektörel Ticaret Heyeti düzenlenecektir. Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerimiz arasında ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Planlanan taslak program ve Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK C-1) ekte yer almaktadır. Katılım sağlayacak firmalarımızın ekte iletilen EK C-1 formunu doldurup tarafımıza iletmesi ve ayrıca https://forms.gle/ymWg3hcr1Rg68zHD9 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı tahmini maliyet 2.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. İhale sonrası net maliyet bildirilecektir. Devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra Birliğimiz tarafından alınacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir), Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin Birliğimize iletilmesi yeterli olacaktır. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir. Katılımcı firmanın DYS sistemine üye olması gerekmektedir. DYS sistemine üyelik için gerekli bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://www.akib.org.tr/tr/ihracat-destekleri-destek-yonetim-sistemi.html

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden ödemeler yapılacaktır. Katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyeceği ifade edilmekteir.

Ekleri:

1.Heyet Taslak Programı (1 Sayfa)

2.EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı 

3.EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 Sayfa)