Verimlilik Proje Ödülleri Hk

SİRKÜLER: 2022-396

Sayın Üyemiz,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıları konusu, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik, sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda, 2022 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı: işletmeler ve kamu kurumlarının, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yaparak ve ilgili formları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurarak başvuru yapabileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ödül sürecini anlatan tanıtıcı afişin bir örneği ekte sunulmakta olup üyelerimize duyuru yapılması istenmiştir. 

Ek: Duyuru Afişi