Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Gıda Kümesi Katar Pazarında

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Gıda Kümesi Katar Pazarında

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Gıda Kümesi Katar Pazarında 

Büyük Süpermarket Zincirleri İle Toplantı

Katar’ın ve Körfez ülkelerinin en önemli perakende zincirlerinden olan Lulu Grubuna ziyaret yapılmıştır. Lulu firmasından ambalajlı ürün, yaş meyve-sebze ithalatından sorumlu satın alma birimi yetkilileri ile Türkiye’den ithalattan sorumlu satın alma müdürünün katıldığı toplantı son derece verimli geçmiştir. Lulu Grup yetkilileri ambargo sonrasında Katar gıda pazarında yaşanan gelişmelere ve pazardaki mevcut duruma ilişkin son derece faydalı bir bilgilendirme yaptıktan sonra DAİB Gıda Kümesinde yer alan 8 firmanın temsilcileri tek tek ürün ve hizmetlerini tanıtmışlardır. Lulu Grup yöneticilerinin küme üyesi firmaların ürün ve hizmetleri ile yakından ilgilendiği gözlenmiştir.

Katar’ın en eski perakende zinciri olma özelliği taşıyan, bugün itibariyle 4 büyük hipermarket, 7 süpermarket ve 3 dağıtım firması ile Katar pazarına hizmet veren Family Food Center ziyaret edilmiştir. Satın Alma Müdürü M. Unnikrishnan ve Pazarlama Müdürü Sayın John Mathew tarafından kabul edilen heyet üyelerine Katar gıda pazarına ilişkin son derece kapsamlı bir sunum yapılmıştır. Özellikle ambargonun Katar gıda pazarına olan etkilerine değinen firma temsilcileri ambargo sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde firmaların yüksek miktarda stok bulundurduğunu, bu stokların eritilmesini teminen raf fiyatlarının neredeyse maliyetlerin altına düştüğünü, stoklardaki bu fazlalığın Ramazan sonrasında azalmasını beklediklerini ve Eylül ayından itibaren gıda ithalatının normal seyrine döneceğini belirtmişlerdir. Stoklara ilişkin olarak yaşanan bu durumuna özellikle markasız veya jenerik marka ile satılan temel gıda ürünleri ile fiyat esnekliği düşük olan temel tüketim ürünlerini etkilediğini belirten firma temsilcileri markalı ürünlerin bu süreçten etkilenmediğini belirtmiştir.

Family Food Center yetkilileri Katar pazarını hedefleyen gıda üreticilerine pazarda uzun vadede başarı olmak istiyorlarsa birden fazla distribütör yerine geniş bir dağıtım ağına sahip tek bir bir yerel firma ile çalışmalarının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. Ürünlerin farklı distribütörler tarafından farklı fiyatlar ile pazara sunulmasının markayı olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Family Food Center yetkilileri Türk üreticilerinin / markalarının bu sorunu sıkça yaşadığını dile getirmiştir. Daha sonra sıra ile söz alan DAİB gıda kümesine üye firma temsilcileri ürün ve hizmetlerini tek tek tanıtmışlardır. Family Food Center temsilcileri küme temsilcilerinin ürün ve hizmetleri ile yakından ilgilenmiş hatta bazı firmalardan fiyat teklifi talep etmişlerdir.

Doha/Katar Ticaret Müşavirimiz Sayın Burak GÜREŞÇİ ile Hasbıhal Ettik.

Doha Ticaret Müşaviri Sayın Burak Güreşci tarafından Katar ülke pazarına ilişkin olarak heyet üyelerine detaylı bir brifing verilmiştir. Brifing sonrasında heyet üyelerinin Katar pazarına ilişkin sorularını yanıtlayan Sayın Güreşci ambargo sonrasında özellikle gıda sektöründe Türk ürünlerinin artan pazar payına işaret ederek, nüfus olarak küçük bir ülke olmasına karşın yüksek alım gücü nedeni ile ve son dönemde iki ülke arasında son derece olumlu seyir izleyen ikili ilişkiler neticesinde Katar’ın gıda üreticilerimiz için son derece cazip bir pazar olduğunu belirterek DAİB gıda kümesinin ticaret heyeti programı kapsamında Doha’yı ziyaret etmesinin son derece isabetli bir karar olduğunu belirtmiştir.

Mevcut durumda ticareti kısıtlayan en önemli etkenin bazı diğer Körfez ülkelerinin halen uyguladıkları ambargo nedeni ile nakliye maliyetlerinin, alternatif rotaların kısıtlı olması nedeniyle artmakta olduğunu belirten Sayın Güreşci alternatif nakliye rotaları oluşturulması ve maliyetlerin düşürülmesi için hem Türkiye hem de Katar yetkili birimlerinin girişimlerini sürdürdüğünü belirtmiştir. Yine Türkiye ile Katar arasında imzalanması gündemde olan Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirten Sayın Güreşci mezkur anlaşmanın imzalanması durumunda gıda ve tarım ürünleri olmak dahil olmak üzere tüm ürün gruplarında Türkiye’nin Katar’a olan ihracatının daha da artmasını beklediklerini belirtmiştir.

İkili İş görüşmeleri gerçekleştirildi.

ikili iş görüşmelerinin açılış konuşması Doha Büyükelçimiz Sayın Fikret Özer tarafından yapılmıştır. DAİB heyetinin Katar ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Sayın Özer ikili iş görüşmelerinin katılımcı firmalarımız için hayırlı olmasını temenni ederken Doha Büyükelçiliği olarak Katar pazarını hedefleyen tüm firmalarımıza destek vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir. Heyette yer alan DAİB Yönetim Kurulu üyelerince günün anısına Sayın Özer’e bir hediye takdim edilmiştir.

İkili iş görüşmelerine Katar’dan 30 ayrı firmadan yaklaşık 40 temsilci katılım sağlamış ve gün boyunca toplam 110 ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere katılan firmalar arasında Katar gıda pazarında çok büyük pazar payına sahip olan ve ülkenin gıda & içecek ithalatının önemli bir kısmını tek başına gerçekleştiren Qatar National Import Export (QNIE) gibi firmaların yanı sıra Abu Isa, Al Lateef, Alhayat, Almana, Panda ve Saba Trading gibi önemli gıda ithalatçısı, distribütör ve toptancıların yanı sıra Lulu ve Family gibi önde gelen perakendecilerden de katılım olmuştur.

DAİB Başkanı Sayın Ethem TANRIVER; Katar’a bölgemizden yapılan ihracatı artıracağız!

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve Birliğimiz organizasyonunda, “Bölgemizdeki Gıda İhracatının Artırılması” isimli projemiz kapsamında, Doha/Katar’da düzenlenen Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti” programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflenmiştir.

İhracat seferberliği başlatmak amacıyla yola çıkılan ve kümelenme odaklı hazırlanan URGE projemiz kapsamında firmalarımıza verilen hizmetler değerlendirildiğinde, belirlenen hedeflere, diğer değişle firmalarımızın ihracata ulaşmada kat etmesi gereken bütün aşamalar tecrübe edilmiştir.

D


İlgili Görseller
İlgili görsel Bulunmamaktadır.