Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı Toplantısı

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İpekyolu Gümrük İdaresi ile Irak İbrahim Halil Gümrük İdaresi koordinasyonunda Türkiye ile Irak arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak kamu kurumu ve özel sektör arasında işbirliğini öngören Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı Toplantısı (2018-2022) 26 Aralık 2018 Çarşamba günü İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın ÖZDEN, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman GELİŞ, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman ÇAĞLI, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Şebap TAŞKIN ve Mehmet TAŞKIN, TİM Delegelerimiz  ile gümrük müdürlüklerinin üst düzey yöneticileri ve ihracatçı firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bölge ticaretinin mevcut durumu ve gelecek beş yıllık dönemin planlanması için görüş ve değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantıda, İhracatçı Birliğimiz tarafından Irak tarafında yaşanan çifte vergilendirme ve İntertek vb. ihracatı olumsuz etkileyen tarife dışı engeller sorunları başta olmak üzere, Türkiye’den Irak’a ihracat yükü taşıyan araçların x-ray’a sevk edilmesinin işlem sürelerinin uzamasının yanında ihracatçıya ekstra maliyet getirmesi, Irak bölgesinde farklı sahalar adı altında muhtelif ücretler alınması, sınır kapılarındaki yolcu giriş çıkışlarında yaşanan sorunlar, petrol taşımacılığında (tanker sevkiyatı) Irak Halil İbrahim Gümrüğünde mevzuat dışı tutarsız uygulamaların yaşanması, Irak’a giden araçlardan sigorta adı altında ücret alınmasına rağmen karşılığında hizmet alınamaması, Irak’a taşımacılık yapan firmaların ve şoförlerin yaşamış olduğu sıkıntıları ve talepleri gerek ülkemiz gümrük yetkilileri gerekse Irak İbrahim Halil Gümrüğü yetkilileri ile paylaşılarak, bu çerçevede en kısa sürede çözüm sağlanması anlamında görüşme ve takip halinde olunacağı belirtildi.


İlgili Görseller