Özbekistan, Bölgemiz İhracat Seferberliği İçin Ciddi Bir Fırsat

Özbekistan, Bölgemiz İhracat Seferberliği İçin Ciddi Bir Fırsat

T.C. Ticaret Bakanlığımızın desteğini alarak Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticari gelişmeleri takip eden ve fırsata çevirmek için yolan çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Ethem TANRIVER başkanlığındaki Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği heyeti, mevcut pazar payımızın yükseltilmesi ve bölgemizden yapılan ihracatın artırılmasına yönelik olarak Özbekistan’a ticari heyet düzenlemiştir. Ticaret heyetine Türkiye’nin farklı illerinden inşaat ve tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren üretici ihracatçı firmalardan oluşan 35 kişi katılmıştır.

Özbekistan; stratejik bir kararla başlattığı ekonomide dönüşüm sürecinde, dünya ile bütünleşme hamlesinde köprü görevi görecek olan Türk iş adamlarına kapıyı ardına kadar açmış bulunmaktadır.

Son derece zengin doğal kaynaklara, tarih, turizm, tarım gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip Özbekistan, köklü dönüşüm ve kalkınma hamlesinde, ekonomisini liberalize ederek, yabancı yatırımcıların güvenle sermaye transferi ve yatırım gerçekleştireceği cazip koşulları oluşturmak için gerekli hukuksal düzenlemeleri, teşvik ve destek politikalarını da bir bir hayata geçirmiştir. Bu kapsamda getirilen teşvik ve desteklerde; çok özel imkan ve kolaylıkların sağlandığı Türk iş adamları adeta ayrıcalıklı bir konum elde etmiştir.

Heyetimizin ziyaretçi olarak yer aldığı, 27 Şubat-1 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenen, dünyanın 26 ülkesinden 350 firmanın standlı katım sağladığı UZBUILD fuarında 68 Türk firması yer almış; inşaat ve kaplama malzemeleri, iç tasarım ve dizayn, kapı, pencere ve cephe, inşaat makine; ekipmanları, seramik ve kaplama taşları, emlak ve ev inşaatı, mimari ve dekoratif tasarım, peyzaj ve bahçe, endüstriyel tesis inşaatı, yol ve konut inşaatı gibi bölümlerden oluşan fuarda yer alan Türk şirketlerine Özbek inşaat sektörü mensuplarının ve davetlilerin büyük ilgi gösterdiği gözlenmiştir. Heyet programı çerçevesinde, Yapı-İnşaat sektörünün en büyük yapı marketlerinin bulunduğu Bek Topi Pazarı ve Chukursay Pazarı ziyaretlerimiz de Türk ürünlerine ve firmalarımıza olan ilgili yerinde gözlenmiştir.

28 Şubat 2019 Perşembe günü, Taşkent’de gerçekleştirilen iş forumuna, T.C. Taşkent Büyükelçimiz Sayın Mehmet Süreyya ER ve Ticaret Müşavirimiz Sayın Abdullah Yavuz TÜRKER katılmıştır. İş forumuna Özbekistan firmaları tarafından ciddi katılım sağlanmış ve 150’den fazla katılımcı kayda alınmıştır. Yapılan ikili iş görüşmeleri ile firmalarımız, ürünlerinin tanıtımı ve sunumu, muhtemel alıcıları ile yüzyüze görüşme imkanı bulmuştur.

Heyet programı çerçevesinde, Özbekistan Cumhuriyeti Taşkent Belediyesine resmi ziyeret gerçekleştirilmiştir. Ziyarete Taşkent Ticaret Müşavirimiz Sayın Abdullah Yavuz TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ethem TANRIVER ve firmalarımızdan oluşan heyet iştirak etmiştir. Gerçekleştirilen toplantıda, heyetimize iştirak eden firmalarımız ve heyet programı aktarılmıştır. Sayın Rakhmanov tarafından Taşkent’te şuan da planlanan ve süreci devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bu projelerin artmasının sektörün lider ülkelerinin dikkatini çektiğini belirten Rakhmanov, halihazırda devam eden bir çok projenin Türk firmalar tarafından yürütüldüğünü ve Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından dikkatlice takip edildiğini belirtmiştir. Ayrıca Özbekistan’ın inşaat sektörünün gelişiminde Türk firmalarının emeğinin çok büyük olduğunu belirtmiştir. Türk firmaları ile sürekli toplantılar düzenlediklerini ve yatırım yapmaları için her türlü desteği verdiklerini de ayrıca belirtmiştir. Gebze Serbest bölgesini örnek alarak burada serbest ekonomi bölgesi kuracaklarını da dile getirmişlerdir.

Programın ikinci etabında Semerkant Ticaret ve Sanayi Odasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

 

Sonuç olarak;

Özbekistan'da inşaat sektörü, ekonominin öncelikli bir sektörü olarak tanımlanmakta olup istikrarlı bir büyüme gösteren Özbekistan ekonomisinin en belirgin ulusal sektörlerinden biridir. Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in 2017-2021 döneminde ülke ekonomisinin kalkınması için belirlediği stratejilerde de belirtildiği şekilde, binaların ve yapıların, yeni sanayi tesislerinin ve özel işletmelerin, demiryollarının ve otoyolları ile konut yapılarının daha da geliştirilmesi için ekonominin lokomotifi olarak inşaat sektörüne özel bir yer verilmiştir. Sektörün hacminin artırılmasında yüksek kaliteli inşaat malzemeleri ve üretimde daha düşük enerji tüketimi sağlayan ürünlerin kullanımının kilit rol oynayacağı belirtilerek bu sayede daha düşük malzeme tüketimi ile yapıcı çözümler kullanılması sonucunda maliyetlerin azaltılması; bunun doğal sonucu olarak da nihai ürün fiyatının olumlu etkilenmesi hedeflenmektedir.

Tüm bu hedefler çerçevesinde inşaat sektörü ile bağlantılı ürünlerin kullanım miktarının artacağı ve Ülkemizde üretilen kaliteli ürünlerin Özbekistan’ın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olduğu düşünülmektedir.

 

Sayın TANRIVER,

T.C. Ticaret Bakanlığı 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Girşi Desteği Tebliği kapsamında ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, Özbekistan’da düzenlenen Yapı-İnşaat Sektörel Ticaret Heyeti programı sırasında gerçekleştirilen bu faaliyetler ile ihracat yapanların ihracat miktarlarının artırılması, hiç ihracat yapmamış firmalarımızın da gerek yabancı alıcılarla ticari görüşmeler yapmak, gerekse ürünlerinin dış pazardaki durumunu gözlemlemek, aynı sektördeki rakiplerini tanımak ve ihracat tecrübesi yaşamalarına imkan vermenin yanı sıra, ülkelerimiz arasındaki mevcut ikili ticari ilişkilerin ve genel anlamda dış ticaretin geliştirilmesi ve artırılmasına yardımcı olmak gibi hususlar hedeflenmiştir. Toplamda 501 görüşme yapılmış ve gerçekleşen görüşmelerden 138 adet görüşmenin olumlu olduğu firmalarımız tarafından dile getirilmiştir. Yapılan görüşmeler esnasında, firmalarımızın kazandığı tecrübe gözlenmiş, ziyaretçi firmaların numune talepleri karşılanmış ve önümüzdeki günlerde ihracat gerçekleşmeleri olacağı gözlenmiştir.


İlgili Görseller