DAİB AKADEMİ DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ YAPILDI

DAİB AKADEMİ DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ YAPILDI

Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Doğu Anadolu İhracatçı Birliği (DAİB) ve Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğiyle, Erzurum, Doğubayazıt, Iğdır, Kars ve Ardahan’da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan İhracata Yönelik Destek Programlarının tanıtılması ve hedef pazar ülkeleri ile ilgili teknik bilgilerin paylaşılması amacıyla 16-17-18-19-20 Eylül 2019 tarihlerinde Erzurum’da başlayan dış ticaret bilgilendirme seminerleri; Doğubayazıt, Iğdır, Kars ve Ardahan’da devam etti. Dış ticaretle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen seminerlere ilgili Kamu kurumlarının yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve ihracatçı firmalar katılım sağladı.

Ticaret ve Sanayi Odaları Konferans Salonlarında düzenlenen ve 3 bölümden oluşan seminerlerde İhracat konusunda bilinirliğin artırılması, bölgeden yapılan üretim, ticaret ve ihracata katkı sağlanması ve sürdürülebilirliğinin devamı amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından hâlihazırda ihracat yapan ve/veya ihracat yapma potansiyeline sahip firmalara ‘‘İhracata yönelik devlet destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, İş Dünyası için Ticari Bilgiye Erişim, Türk EXIMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları ve Rusya Pazarı İhraç İmkânlarına’’ yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin başarılı olmaları için  “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”  kapsamında firmaların pazarlama ve üretim becerilerini geliştirmelerinin önemli olduğunu açıklayan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Tülay Uyanık Nactwey, ‘‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi’’ ile ‘‘Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi’’ konu başlıklarında iki ayrı sunum yaptı.

Akabinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Zekeriya BEKTAŞ ‘‘Ülke Masaları Rusya İhracat İmkanları’’ konulu sunum yaptı. Rusya’nın Türkiye açısından çok önemli bir pazar olduğuna değinen Uyanık ‘‘ Türk firmalar mutlaka pazara girmeli, ama önce detaylı bir hazırlık yapılmalı, Rusya’da iş yapan firmalardan, meslek örgütlerinden (Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri), Ticaret Müşavirliği'nden, DEİK'ten ve Ticaret Bakanlığı'ndan bilgiler alınmalı, ilgili web sayfalarından gerekli araştırmalar yapılmalıdır’’ dedi.

Seminerin son bölümünde ise Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Uzmanı Haydar Öztürk  ‘‘Türk Eximbank ihracat ve yatırım kredi ürünleri, ihracat sigortaları ile uluslararası yatırım finansman fırsatları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Eximbank’ın tarihçesinden kısaca bahseden Haydar Öztürk ‘‘Amaçlarının; ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta Pazar payı artışı, ihracatçılara rekabet gücü kazandırmak ve ihracatçılara güvence sağlamak olduğunu belirterek, daha uzun vadeli ihracat yapabilme, yeni piyasalara güven içinde girebilme, Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi ve Türk Eximbank kredilerinde teminat gösterebilme özellikleri hakkında detaylı bilgileri paylaştı.


İlgili Görseller